Det kan være svært at trappe ud

Rigtig mange danskere er blevet afhængige af psykofarmaka, og de har svært ved at få hjælp til at trappe ud. Meget få læger ved, hvordan det skal gøres rigtigt, og de officielle anbefalinger er dårlige.

For nogle mennesker er det problemfrit at trappe ud af psykofarmaka, mens det for en ret stor del kan være en udfordrende proces på grund af de abstinenser man kan opleve i et sådant forløb.

Abstinenser er en følgevirkning af at trappe ud af psykofarmaka og det er stort set det samme mønster for de fleste psykofarmaka.

Et udtrapningsforløb er meget individuelt og skal ske i samarbejde med din læge. Forløbet skal  tilrettelægges med stort hensyn til dine livsomstændigheder. Og ikke mindst skal du selv være med i udarbejdelse af en udtrapningsplan og  evt. justeringer undervejs. Dette er essentielt for, at din udtrapning kan lykkes.

Langsom udtrapning er vigtigt

Derfor anbefales det at gå roligt til værks og begynde med en meget lille reduktion på eksempelvis 10% af den dosis du er på. Lægger man ud med eksempelvis en reduktion på 50%, som mange læger og psykiatere ofte gør, kan man få meget alvorlige abstinenser, såvel psykiske som fysiske, som kan virke meget chokerende og uoverskuelige.

De psykiske abstinenser kan være depression og angst, som ofte vil blive betegnet som tilbagefald og behandlet medicinsk med den medicin, som man ønsker at trappe ud af – og måske endda i større doser.

En vigtig del i en sådan periode er støtte og opbakning fra dine omgivelser. Ligeledes er fællesskab med andre, som går/har gået vejen selv, af stor værdi, da de forstår, hvad du gennemgår, fordi de selv har oplevet det på egen krop.

Kontakt mig for at booke en tid

Profil Janni

Ring på:
50 98 64 28

Skriv mig en mail:
janni@udenomveje.dk

Book tid online

Tolerance og abstinenser

Hvis du oplever uforklarlige symptomer som feks. en anderledes form for angst og depression end den du kender fra tidligere, manglende energi og overskud, eller fysiske symptomer, kan det skyldes at du er blevet tolerant overfor din sove – og angstdæmpende medicin.

Dette betyder, at du på trods af at du tager din medicin som du plejer, ikke længere får den samme effekt af den. Det vil sige, at du for at opnå samme effekt, ville skulle stige i dosis.

Hvad de færreste ved er, at man også kan blive afhængig af antidepressiv medicin. Man bliver dog ikke tolerant på samme måde som med sove – og angstdæmpende medicin, men det betyder, at man også her kan opleve abstinenser ved udtrapning.

Information, rådgivning og støttende samtaler før, under og efter en udtrapning

Jeg har selv erfaret på egen krop og psyke, hvad selv en kortere periode på lægeordineret psykofarmaka kan få af følger, både i form af bivirkninger og ikke mindst i form af voldsomme abstinenser over en lang periode. Denne oplevelse har gjort, at jeg nu tilbyder information, rådgivning, støttende samtaler før, under og efter en udtrapning og kropsbehandlinger, som skaber ro i nervesystemet, til dig, som ikke kan finde den hjælp, du har brug for andre steder.

Jeg tilbyder individuelle samtaler til såvel brugere som pårørende, enten som et fysisk møde eller som skærmmøde. Desuden leder jeg mindre støttegrupper og kan bookes til foredrag om min egen oplevelse med udtrapning og abstinenser.

Jeg har rigtig god erfaring med mindre støttegrupper, da det kan være en stor hjælp for mange, der er alene med deres udfordringer, at udveksle historier med andre. I støttegruppen vil du også få mulighed for at tilegne dig nogle gode strategier, handlemuligheder og ikke mindst konkrete redskaber til at tackle abstinenserne undervejs.

Disse støttegrupper kan ligeledes enten foregå ved fysisk fremmøde eller online.

En gruppedeltager fortæller, at hun længe har ledt efter et fællesskab som dette. Det gør en stor forskel for hende, at vide at hun ikke er alene i situationen omkring udtrapning og abstinenser. Hun siger: “Her kan jeg spejle mig i andre i samme situation og få gode ideer til at løse problematikker, som jeg har gået ret alene med. Jeg får et samtaleforum med mennesker med erfaringer, som minder om mine egne. Jeg får umiddelbar empati og genkendelse af noget jeg bøvler med. Jeg oplever, at få afdramatiseret problematikker og får de andres konstruktive synsvinkler på ting, som er “kørt i ring” for mig, da jeg ikke har kendt så mange der er  trappet ud af psykofarmaka. Det betyder også meget for mig, at min deltagelse i gruppen virker som aflastning for mine venner og netværk. Vi har en dygtig gruppeleder som giver tryghed. Det at folk ved hvad de taler om, er så befriende for mig. Så gruppen er for mig et rigtig godt sted at være i en periode af mit liv med megen usikkerhed.

I samarbejde med farmaceut

Vedr. den specifikke medicinfaglige del har jeg et samarbejde med Farmaceut Birgit Toft

Birgit Signora Toft er ph.d., proceskonsulent og farmaceut. Hun har arbejdet med retningslinjer for brug af benzodiazepiner i Region Midtjylland og er medforfatter til bogen ”Benzodiazepiner – afhængighed på recept”. De seneste år har hun arbejdet med oplysningsarbejde omkring brug af psykofarmaka og nedtrapning/udtrapning.

Kontakt: www.teamtoft.dk