Hvad kan du forvente af et individuelt forløb?

Metakognitiv terapi har vist sig effektiv til behandling af fx:

• Angst
• Depression
• Søvnløshed
• Stress
• OCD
• PTSD
• Spiseforstyrrelser
• Social angst.

I metakognitiv terapi får du allerede fra første session effektive redskaber til at slippe af med bekymringer, grublerier, tankemylder, tvangstanker/- handlinger, søvnbesvær m.m.

Med de nye redskaber lærer du at afvikle dine nuværende mestringsstrategier, som både skaber og vedligeholder fx din angst eller depression. Hvis de gamle strategier ikke har virket indtil nu, kommer de sandsynligvis heller ikke til det.

Lær at tænke mindre

Du lærer at tænke mindre – lærer at gøre ingenting med de tanker der dukker op i dit hoved, som blot ville føre til flere bekymringer og grublerier over ting, som er uden for din kontrol. På den måde kan du bruge din tid og energi på de ting du KAN gøre noget ved og være mere tilstede i nuet. Du lærer også hvorfor dine nuværende strategier ikke virker, og hvorfor du alligevel bliver ved med at bruge dem.

Har du brug for mere afklaring, inden du booker en tid, så er du velkommen til at kontakte mig for en gratis samtale a 15 minutters varighed.

Book samtale via telefon Book samtale via mail

Et metakognitivt forløb strækker sig over 6-12 sessioner á ca. 60 minutters varighed

Sessionerne foregår online via Teams eller Zoom.

For at få den fulde effekt af behandlingen, skal du være indstillet på, at du skal øve dig på de nye strategier mellem vores sessioner.

Du vil hurtigt opleve, at jo mere du øver dig, des hurtigere mærker du en forandring til det bedre.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som tager sit udspring i, at den menneskelige psyke er selvregulerende.

Det betyder, at vi som mennesker til enhver tid er i stand til at komme os over psykisk ubehag. Uden hjælp fra psykologer, terapeuter og medicin.

Metoden gør op med forestillingen om, at det er negative tanker, som gør os syge, angste og deprimerede. At have angst og mørke tanker er normalt og en uundgåelig del af livet.

Hvis ikke det er de mørke og angste tanker, der gør os syge, hvad er det så?

Ja, det er faktisk helt ligetil – det er mængden af tid, vi bruger på at bekymre os og tænke mørke tanker. Og det er netop mængden af tid, du bruger på overtænkning og grublerier, der bevirker, at du uforvarende kan komme til at sætte det selvregulerende system ud af drift.

Derved bliver det psykiske ubehag til en psykisk lidelse som er en vedvarende eller en ofte tilbagevendende tilstand, som desværre også fjerner al livskvalitet.

Når det selvregulerende system sættes ud af drift, kaldes det i fagsprog for det kognitive opmærksomhedssyndrom CAS (Cognitive Attentional Syndrome).

Kan du genkende dig selv?

Cognitive Attentional Syndrome (CAS) er den måde, du reagerer på dine negative tanker. Du udvikler simpelthen din egen overlevelsesstrategi. Og meget ofte er der et let genkendeligt mønster i din måde at reagere på:

  • Du overtænker, bekymrer dig i overdreven grad og bruger meget tid på negative tanker
  • Du holder bevidst eller ubevidst øje med eventuelle farer eller trusler
  • En uhensigtsmæssig adfærd, der forværrer og fastholder din tilstand.

De tre punkter i din overlevelsesstrategi udgør tilsammen CAS.

Det er ikke sikkert, at du er bevidst om, hvor ofte eller hvornår du aktiverer CAS, men det er det, der sker, når du får en pludselig negativ tanke eller mærker symptomer fra din krop. Det aktiverer øjeblikkeligt din overlevelsesstrategi og udløser en lavine af symptomer, der er kendetegnende for psykisk lidelse.

CAS kan føre til f.eks. angst og depression

CAS kan komme til udtryk på mange forskellige måder og kan føre til fx angst og depression. Hvis du reagerer på negative tanker med vedvarende grublerier og konstant kredser om triste emner, så er der risiko for at udvikle en depression.

Hvis du reagerer med bekymringer for fremtiden og fx har katastrofetanker omkring de symptomer, du mærker i kroppen, så er der risiko for, at det kan udvikle sig til angst.

Så det er altså ikke fordi, du tænker negative tanker, at du udvikler en psykisk lidelse. Derimod er det måden, du reagerer på overfor de negative tanker og mængden af tid, du bruger på det, der er afgørende for, hvilken lidelse du udvikler. For hvis ikke du reagerer med CAS, altså overtænkning, bekymringer og grublerier, ja så udvikler du heller ikke en psykisk lidelse.

Kørekort til livet

Nogle tror fejlagtigt, at MCT handler om at undertrykke følelser, og at man skal forsøge at fortrænge, de oplevelser man har været udsat for.

I virkeligheden forholder det sig helt modsat. Du må gerne have følelser. Du må gerne være ked af det. Det er også helt ok at være bange. Det er alt sammen helt almindeligt og en naturlig del af det at være i live. Mange udfordringer kræver også, at du handler på dem, og at du gør noget ved dem.

Du skal bare ikke gøre det hele tiden. Du skal lære at stoppe dine CAS reaktioner, så alle dine følelser ikke overmander dig, og angsten eller de depressive tanker derved stikker helt af med dig.

I et metakognitivt terapiforløb bruger vi ikke ret lang tid på at tale om de udfordringer, du har haft gennem livet eller måske står midt i lige nu. Tværtimod er fokus stort set udelukkende på, hvordan du håndterer de følelser, der overvælder dig og ikke på, hvorfor de er opstået.

Nogle synes, at det lyder koldt og uempatisk, at den metakognitive terapeut ikke går i dybden med fx traumer eller livskriser. Men det er jo netop grundessensen af MCT, at du skal lære ikke at dvæle ved alt det, du er blevet udsat for. Du skal lære at minimere tiden, du bruger på at tænke på det. Du skal lære at turde være i følelserne uden at have en flugtplan eller benytte dig af dine overlevelsesstrategier (CAS).

Det sure med det søde

Med andre ord, så skal du lære at have det godt med at have det skidt. For du kommer ikke udenom, at der vil være svære følelser, og at livet sommetider viser sig fra sin mest barske side. Og det kan du lære at turde være i, uden det fører til fx depression eller angst.

Min fornemste opgave som metakognitiv terapeut er at klæde dig på, så du kan få et kørekort til dit eget liv.

Og fuldstændigt ligesom, når man tager et rigtigt kørekort, skal du igennem både teori og praksis. Og vigtigst af alt, så skal du øve dig. Jo mere du øver dig, des bedre bliver du til, at kunne manøvrere gennem dit liv uden hele tiden at blive stoppet af rødt lys (CAS).

Metakognitiv terapi kan kombineres med psykomotorisk terapi & afspænding.

Læs mere om psykomotorisk terapi & afspænding her

Har du brug for mere afklaring, inden du booker en tid, så er du velkommen til at kontakte mig for en gratis samtale a 15 minutters varighed.

Book samtale via telefon Book samtale via mail