Psykomotorisk terapi

Psykomotorisk terapi og afspænding er kropslig terapi, som giver dig effektiv hjælp til selvhjælp på både det fysiske og det psykiske plan.

Få hjælp til selvhjælp

Mindfulness

Mindfulness er en opmærksomhedstræning, der styrker den form for bevidshed, der handler om at være åben og tilstede i nuet.

Her hjælper mindfulness

Udtrapning af psykofarmaka

Det kan være svært at trappe ud af psykofarmaka og ikke mindst at få hjælp til det. Jeg tilbyder information, rådgivning og støttende samtaler.

Få støtte til udtrapning

Har du opgivet håbet om at få det bedre?

Føler du at du har prøvet alt, men intet virker?

Så vil jeg gerne spørge dig, om du med hånden på hjertet, ærligt og oprigtigt kan sige, at du er gået all-in?

For jeg ved af egen erfaring, at hvis du forpligter dig og tager skridtet fuldt ud og gør alt hvad der skal til for at skabe de forandringer i dit liv som du længes efter, så kan det lykkes. Og jeg vil jeg rigtig gerne gå vejen med dig helt til målstregen og helt uden omveje.

Der findes ingen quickfix, når vi snakker livsforandringer, men på den anden side behøver det heller ikke at tage lang tid før du begynder at kunne høste frugterne af dit arbejde, hvis du har de rigtige redskaber.

Jeg tilbyder dig et helhedsorienteret forløb med redskaber, som holder på den lange bane uden et årelangt forløb med ugentlige samtaler. Du vil helt fra starten få hjælp og støtte til at tage handling på dine udfordringer, så du kan mærke dine fremskridt helt konkret i din hverdag.

Du får redskaber, som hjælper dig til at styre dine bekymringer, så du kan afhjælpe og forebygge eksempelvis stress, angst og depression.

Og du får kropslige terapeutiske øvelser, som hjælper dig til selv at kunne regulere din tilstand i kroppen – eksempelvis fra stressrelateret uro til ro og velvære eller fra anspændthed og uhensigtsmæssig vejrtrækning til afspændthed og et frit flydende åndedræt. En positiv sidegevinst vil med disse øvelser være, at du også opnår mental ro.

Vi skal hele vejen rundt, fra søvn, krop og kost til tanker, følelser og sociale relationer.

Det hele skal hænge sammen.

Og derfor er det så vigtigt, at du får redskaber til det hele og ikke kun sætter ind på enkelte områder.

Jeg har alle de redskaber der skal til og mange levede erfaringer.

Jeg har i et forløb fokus på indsigt i og afvikling af dine personlige mønstre og vaner, der står i vejen for din livsudfoldelse. Og på integration af dine dybere ressourcer og kvaliteter i dit daglige liv. 

Sådan foregår et forløb Book en tid online

Tak for dig

Du har et rigtig hyggeligt og fredfyldt terapiværelse, men det mest fredelige er dog dig, Janni☺️Du fylder værelset med dit fantastiske rolige væsen. Din forståelse og indleven gør, at man kan slappe af, give slip og mærke sig selv!! Tak for dig❤️

Sanne

Sådan kan et forløb hos mig se ud

1. Indledende samtale

Vi starter med en indledende samtale hvor vi taler om dine ønsker for, hvad du gerne vil opnå med forløbet. Hvor er du lige nu? Og hvor vil du gerne hen?

2. Hjemmeopgaver

Herefter mødes vi en gang om ugen eller hver 14. dag, alt efter hvad der giver mest mening for det der skal arbejdes med imellem vores møder.

3. Vi går i dybden

I møderne taler vi om de udfordringer der er, følger op på ugens ”lektier” og har tid til at gå i dybden med specifikke temaer, efter dine ønsker.

4. Planlægning

Vi afslutter hvert møde med at snakke om, hvad der kunne være relevant at arbejde med eller evt. arbejde videre med til næste gang.

5. Du mestrer mere

Når du begynder at mestre redskaberne og øvelserne og får dem integreret i din hverdag, er du godt på vej til at være ”selvkørende”. Du er blevet din egen trygge base og ved hvad du skal gøre i forskellige situationer.

6. Opfølgning

I den første tid på egne ben, har du mulighed for opfølgende samtaler. Dette aftales individuelt.

Book en tid online