Hvordan håndterer du stress og andre psykiske og fysiske udfordringer bedst?

Den negative tilstand

Hvis du går i problemløsnings-mode og forsøger at få dine symptomer til at gå væk, er du blot i gang med at gøre det hele endnu værre.

Du har givet din tilstand en dom. Den er negativ, uvelkommen, uønsket osv.

De negative symptomer du sanser i din krop og din fortolkning af dem, er særligt påtrængende og insisterende ved stress og i perioder med lignende fysiske og psykiske udfordringer og vedligeholder i sig selv den smertelige tilstand, som du er fanget i.

Evnen til at berolige sig selv

Løsningen er derimod at tilegne dig viden om og evnen til selvberoligelse og til at skabe følelsen af sikkerhed og tryghed i dig selv. Denne evne er helt central og afgørende for genoprettelsen af balancen i nervesystemet og dermed for fornemmelsen af ro og velvære.

Anerkendelse og accept

Ligeledes er det vigtigt at arbejde med anerkendelse og accept af egne grænser og behov, for at forebygge flere perioder af eksempelvis stress i fremtiden.

Vi har brug for andre mennesker, som har overskud til at sætte sig ind i vores liv og mod til at yde os et empatisk med – og modspil, når vi trænger til det.

Lær at drage omsorg for dig selv

Af mange grunde vælger de fleste af os tilpasningen til de aktuelle krav, fremfor at drage omsorg for vores egne grænser og behov. Vores trang til at have værdi for andre vinder gang på gang over vores evne til at sætte pris på vores eget velbefindende.

Men sådan behøver det ikke at være; du har et valg og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig.

Har du brug for mere afklaring, inden du booker en tid, så er du velkommen til at kontakte mig for en gratis samtale a 15 minutters varighed.

Book samtale via telefon Book samtale via mail

Grundøvelser styrker din evne til selvregulering

Jeg vejleder og guider i Grundøvelser

Øvelserne giver dig direkte adgang til at mærke din krop nu og her. Det du mærker vil være konstant foranderligt, da vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser hele tiden ændrer sig. Øvelserne er mindfulde og lærer dig, at byde det velkommen som er lige nu og her, uden at dømme, analysere eller forsøge at skubbe det væk. På den måde vil du lære, at stoppe kampen med det der er, og dermed blive mere fri og føle mere ro, både i kroppen og i hovedet.

Når jeg guider dig i øvelserne, stimuleres den del af dit nervesystem, som sørger for at skabe ro og balance. I modsætning til det du måske oplever lige nu, nemlig megen uro i dit overbelastede nervesystem, hvor den del af dit nervesystem der sørger for at gøre dig klar til kamp eller flugt er overstimuleret.

Skab nye nervebaner

Nyere viden om hjernens plasticitet fortæller os, at vi selv har mere indflydelse på vores nervesystem end vi hidtil har troet.

Med en forståelse af hvordan de nye positive oplevelser du får i kroppen under øvelserne ”installeres” i hjernen, kan der skabes nye nervebaner, som fremmer mindre dominans af de negative sansninger, som ellers normalt nemt får overtaget.

Lav øvelserne derhjemme

Din egen indsats er vigtig, hvis du vil opnå god effekt af øvelserne. Du vil derfor skulle lave øvelserne derhjemme imellem vores sessioner.

Det er meget enkle øvelser, som alle kan lave.

I øvelserne arbejdes der bl.a med fornemmelsen af tyngde i kroppen, da dette er hele grundlaget for at kunne spænde af og give slip og dermed automatisk få dit åndedræt til at flyde frit, uanstrengt og komme helt ned i maven.

Dette i sig selv vil give dine celler i kroppen masser af ny energi og yderligere beroligelse til dit overbelastede nervesystem. På den måde sættes en selvforstærkende proces i gang, da kroppen altid vil søge hen imod mere balance.

Psykomotorisk terapi og afspænding kan kombineres med metakognitiv terapi.

Læs mere om metakognitiv terapi her

Har du brug for mere afklaring, inden du booker en tid, så er du velkommen til at kontakte mig for en gratis samtale a 15 minutters varighed.

Book samtale via telefon Book samtale via mail