Du har sikkert hørt det her før …

Du skal bare lytte til kroppen, mærke efter i kroppen, gå med din mavefornemmelse, lytte til dit hjerte..

Men det er svært, ikke?

Faktum er, at vi mennesker med tiden er kommet langt væk fra kroppen og har taget permanent ophold i vores hoveder, fyldt med tanker, bekymringer og gamle overbevisninger og lader det automatisk styre vores vej i livet, uden at sætte spørgsmåltegn.

Og det kedelige er, at vi absolut intet mærker med hovedet.

Flyt fokus fra hoved til krop

Netop derfor er det svært at mærke efter. Men det kan i den grad læres, når du flytter fokus fra larmen i hovedet ned til roen i kroppen. Og der findes ingen omveje. Det er det ultimative redskab til at styre udenom meningsløsheden fremover.

Med de rette redskaber kan du lære at lytte til din krop og dit sinds reaktioner på de fysiske og følelsesmæssige påvirkninger, som vi konstant udsættes for. Når du begynder at blive bevidst om disse reaktioner, kan du tage dig af dem på en sund og konstruktiv måde, fremfor at blive overvældet, forvirret og handlingslammet. Du kan nu begynde, at lære dig selv at kende, med alt hvad du indeholder og hermed opleve at blive tryg i dig selv og i din krop.

Du vil kunne slippe jagten på andres anerkendelse og bekræftelse.

Find hjem

Forestil dig hvordan det vil være selv at kunne ”finde hjem”. Finde hjem i roen, hjem til din kerne, hjem til den du virkelig er, hvilket er en forudsætning for at lære at mærke dine behov, mærke hvad der nærer dig og hvad der dræner dig. Og i sidste ende grundlaget for at træffe sunde, kærlige og ikke mindst bæredygtige valg for dig selv i din hverdag nu og her og i hvert eneste øjeblik.

Kontakt mig for at booke en tid

Janni Pedersen

Ring på:
50 98 64 28

Skriv mig en mail:
janni@udenomveje.dk

Book tid online

Kan du svare ja til nogle af nedenstående spørgsmål?

  • Lever du i det konstante hamsterhjul, hvor du bare lige skal over to do listen og så bliver alt godt?
  • Grubler og bekymrer du dig ofte over ting du endnu ikke kender udfaldet af?
  • Har du symptomer på stress, angst eller føler du dig til tider depressiv?
  • Eller symptomer på PTSD, OCD eller spiseforstyrrelse?
  • Er du besat af andres anerkendelse?
  • Er du bange for hvad andre tænker om dig?
  • Føler du skyld og skam over ting, som du ikke tør dele med andre?
  • Osv.. Osv…

Hvis ja, så er der en god grund til at du kan have svært ved at føle glæde og tilfredshed med livet.

Du skal turde bede om hjælp

Måske er dit liv ganske fornuftigt udadtil. Du har måske en god familie og et godt job. Du har samtidig alt for travlt og altid bagud. Men generelt har du udadtil alt det, som man bør være taknemmelig for.

Men du føler at der mangler noget. Og sommetider skammer du dig måske også over, at du søger efter mere. Måske fejer du det af vejen med, at nu skal du bare lige tage dig lidt mere sammen, så falder det hele sikkert på plads.

Du har måske diffuse smerter i kroppen som du lever med, fordi du ikke lige får tid til at gøre noget ved dem. Måske lader du andres udfordringer fylde mere end dine egne og prøver at hjælpe og fixe. Alt imens du glemmer dig selv.

Og nej! Alting falder ikke pludselig på plads af sig selv.

Forandring kræver commitment og at turde tage skridtet og bede om hjælp.

Jo længere tid du venter med at handle på dine symptomer jo sværere bliver det for dig at arbejde dig op igen. Så tag hellere affære i dag end udskyde til i morgen!

For det er ikke meningen at livet skal føles som en kamp.

Føler du, at du har prøvet alt, men intet virker?

Så vil jeg gerne spørge dig, om du med hånden på hjertet, ærligt og oprigtigt kan sige, at du er gået all-in?

For jeg ved af egen erfaring, at hvis du forpligter dig og tager skridtet fuldt ud og gør alt hvad der skal til for at skabe de forandringer i dit liv som du længes efter, så kan det lykkes.

Og jeg vil jeg rigtig gerne gå vejen med dig helt til målstregen og helt uden omveje.

Der findes ingen quickfix, når vi snakker livsforandringer, men på den anden side behøver det heller ikke at tage lang tid før du begynder at kunne høste frugterne af dit arbejde, hvis du har de rigtige redskaber.

Sådan kan jeg hjælpe dig

Jeg tilbyder dig et helhedsorienteret forløb med redskaber, som holder på den lange bane uden et årelangt forløb med ugentlige samtaler.

Du vil helt fra starten få min hjælp og støtte til at tage handling på dine udfordringer, så du kan mærke dine fremskridt helt konkret i din hverdag.

Nissen flytter med når vi bliver ved med udelukkende at tale om vores problemer. Du kommer ikke i mål ved at forstå din opvækst og eventuelle mangel på selvværd. Forståelsen hjælper dig ikke, det er blot en viden. Nøglen til frihed er konkrete redskaber – fysiske og mentale – så du dag for dag bliver i stand til at handle anderledes og skabe det liv du ønsker.

Du får redskaber, som hjælper dig til at styre dine bekymringer, så du kan afhjælpe og forebygge eksempelvis stress, angst og depression.

Vi skal hele vejen rundt! Fra krop, kost, søvn, bevægelse til tanker, følelser og sociale relationer.

Så du får en oplevelse og en forståelse af, hvordan det fysiske og det psykiske er nært forbundet og konstant påvirker hinanden.

Og netop derfor er det altafgørende, at du får redskaber til det hele og ikke kun sætter ind på enkelte områder.

Jeg har alle de redskaber der skal til og mange levede erfaringer. Klik her og læs mere om mig

Overordnet set har jeg i et forløb fokus på indsigt i og afvikling af dine personlige mønstre og vaner, der står i vejen for din livsudfoldelse. Og på integration af dine dybere, og måske for dig stadig ukendte, ressourcer og kvaliteter i dit daglige liv. 

Er du klar til at gå vejen, så du kan få livet tilbage?

Jeg tilbyder en gratis afklarende samtale på 15 minutter, hvor vi taler sammen om dine muligheder.

Book en afklarende samtale

Du kan i forløbet forvente at komme igennem

Individuelle samtaler med mig, hvor vi sammen holder den røde tråd i din proces. Jeg hjælper dig bl.a med at se, hvor dine tanker og overbevisninger spænder ben for din udvikling, og får dig i stedet til at handle ud fra et mere sandt sted.

Kropsøvelser med et udviklingsperspektiv, som hjælper dig til at anerkende dig selv og din krop og til selv at kunne regulere din tilstand i kroppen– eksempelvis fra stressrelateret uro til ro og velvære eller fra anspændthed og uhensigtsmæssig vejrtrækning til afspændthed og et frit flydende åndedræt. En positiv sidegevinst vil med disse øvelser være, at du også opnår mental ro.

Læs mere om psykomotorisk terapi

Mindfulness og metakogitive redskaber, som lærer dig at flytte fokus fra tankerne i hovedet og i stedet være til stede her og nu.

Læs mere om mindfulness

Forløbet strækker sig over 10 gange fordelt på 4-6 måneder

1. Indledende samtale

Vi starter med en indledende samtale hvor vi taler om dine ønsker for, hvad du gerne vil opnå med forløbet. Hvor er du lige nu? Og hvor vil du gerne hen?

2. Hjemmeopgaver

Herefter mødes vi en gang om ugen eller hver 14. dag, alt efter hvad der giver mest mening for det der skal arbejdes med imellem vores møder.

3. Vi går i dybden

I møderne taler vi om de udfordringer der er, følger op på ugens ”lektier” og har tid til at gå i dybden med specifikke temaer, efter dine ønsker.

4. Planlægning

Vi afslutter hvert møde med at snakke om, hvad der kunne være relevant at arbejde med eller evt. arbejde videre med til næste gang.

5. Du mestrer mere

Når du begynder at mestre redskaberne og øvelserne og får dem integreret i din hverdag, er du godt på vej til at være ”selvkørende”. Du er blevet din egen trygge base og ved hvad du skal gøre i forskellige situationer.

6. Opfølgning

I den første tid på egne ben, har du mulighed for opfølgende samtaler. Dette aftales individuelt.

Book en tid online

Hvad kan du forvente i samarbejdet med mig?

– At opnå en stærk fornemmelse af dig selv, så du får tillid til at træffe de rigtige valg. For du ved hvad du vil, hvem du er, og du kender dine sande værdier.

– At få opbygget evnen til at tage lederskabet i dit liv, så du kan leve dit liv på dine præmisser – også selvom alt ikke nødvendigvis er ”perfekt”.

– At blive i stand til selv at tage vare på og ansvar for din egen sundhed og trivsel. Og du vil opleve, at du stopper med at være afhængig af andres anerkendelse. Fordi den i stedet ligger inde i dig.

– At få større selvindsigt og større selvværd.

– At blive i stand til at vurdere dine egne grænser og formåen. Og respektere dem.

– At blive klogere på hvorledes omverdenen påvirker dig og omvendt.

Hvem er forløbet for?

Forløbet er for alle aldre, naturligvis med forskellig udgangspunkt, men med afsæt i de eksistentielle udfordringer vi alle som mennesker oplever i vores liv.

Jeg arbejder også med børn med særlige udfordringer, herunder bl.a bekymringstanker og angst.

Svær start på efterskolen

Vores samtaler har hjulpet mig rigtig meget. Meget mere end jeg forventede og det er en af de bedste ting jeg har gjort for mig selv.

Det var rart, at når jeg kom med et eksempel på, hvornår jeg føler mig lille eller går i panik, så gav du mig nogle konkrete ting, som jeg kan huske på at gøre, som hjælper. Noget af det vil jeg tage med mig resten af af mit liv er jeg sikker på. F.eks det med det lille barn i os alle, der skal passes og have kærlighed. Og det med, at man ikke skal leve ude i andre mennesker, men i sig selv.

Det har virkelig gjort en forskel for mig, fordi det er gået op for mig hvor vigtigt det er at være god ved sig selv. Jeg er meget taknemmelig for at du brugte tid på at hjælpe mig!

Victoria, 15 år

Din investering

Et ultimativt selvudviklingsforløb fordelt på 10 mødegange á 1 time og 15 minutter.

Pris: 9995,-

Beløbet kan betales i rater efter aftale. Hvis du fortsætter efter første session, så forpligter du dig til at betale det fulde beløb á kr. 9995,00 for ti mødegange.

Tilfredshedsgaranti:

Hvis du efter første session ikke føler at forløbet er noget for dig, betaler jeg dig det fulde beløb tilbage kvit og frit.

Du kan også vælge en mindre pakke à 3 samtaler i forbindelse med en akut opstået krise eller et problem du ønsker min hjælp til.

Bemærk at jeg også kan gennemføre forløb på spansk.

Er du på medicin og vil udtrappes?

I så fald kan det kombineres med et individuelt forløb.

Læs mere