Krise betyder i virkeligheden forandring eller vendepunkt. Det er en del af vores liv og noget vi alle før eller siden oplever. Vi kan ikke komme uden om den, men med den rette hjælp og støtte kan krisen bibringe os menneskelige erfaringer og modenhed, som kan bruges i livet fremover.

Men står du midt i krisen, føles det sikkert ikke spor positivt og det føles sikkert også som om, at det aldrig nogensinde kan blive godt igen – men det kan det heldigvis!

Hvordan opstår en krise?

Nogle kriser opstår som en belastningsreaktion, hvis man bliver udsat for en kritisk hændelse. Det kan være død eller sygdom i de nærmeste relationer eller hvis man selv rammes af alvorlig sygdom. Det kan ligeledes være skilsmisse, fyring fra sit job, en ulykke, overfald, vold etc.

Andre udvikles over længere tid med bekymringer, ængstelse og rastløshed, som måske ender med at blive til decideret angst eller depression, evt. kombineret med fysiske symptomer som smerter, uro mm.

Og som de færreste er klar over, kan man få svære, såvel psykiske som fysiske symptomer, hvis man tager psykofarmaka og helt uvidende er gået i tolerance. Dette betyder, at man efter kortere eller længere tid på eksempelvis antidepressiv – eller beroligende/sovemedicin kan have brug for mere medicin for at opnå den samme effekt og stiger man ikke i dosis, vil man opleve såkaldte abstinenssymptomer.

Hvordan opleves en krise?

Det er forskelligt fra person til person, hvilke symptomer man vil opleve og hvor fremtrædende de vil være. Det er ligeledes individuelt om det er fysiske eller psykiske symptomer som dominerer, men de fleste vil opleve en grad af begge, da det er sådan vi fungerer, at krop og psyke hænger uløseligt sammen. Har vi f. eks. fysiske smerter over en længere periode, kan det let blive en psykisk belastning. Og omvendt er du psykisk belastet, kan det sætte sig i kroppen som smerter og ubehag.

Hvordan kommer du bedst igennem en krise?

Vi har det der skal til for at komme igennem en krise.

Og en krise kan faktisk blive den snublesten, som kan udløse fornyet livsenergi og helt nye muligheder.

Men for de fleste som oplever en krise, er det nødvendigt med hjælp og støtte fra andre mennesker. Det kan være familie, venner eller en behandler/ terapeut.

Så det allerførste skridt ud af krisen, er at erkende, at du har brug for hjælp og ikke være bange for eller flov over at bede om den.

Det ER muligt at genvinde kontrollen over dit liv. Kontrol over dine tanker, følelser og kropslige symptomer, som du måske føler helt har overtaget styringen og du sidder tilbage frustreret og magtesløs, og med følelsen af at det hele er blevet uoverskueligt.

Men kan du bevare/genfinde håbet, måske med hjælp fra andre, tage bittesmå skridt i den rigtige retning, være tålmodig med dig selv og processen og ikke mindst give dig selv og dine symptomer accept og omsorg, så vil du komme ind i en positiv spiral og stille og roligt opleve fremskridt og bedring.

Der er ikke noget værre sted at stå end midt i orkanens rasen, og her er det svært at tænke klart og være konstruktiv.

Så derfor SPØRG OM HJÆLP. Det kan blive nøglen til at komme ud på den anden side igen.

Masser af tålmodighed

Der findes ingen quickfix, men er du klar til at tage ansvaret for dig selv og din situation og søge den støtte du har brug for, kan vejen ud blive kortere end du tror. Og mens du går den, vil følelsen af afmagt og håbløshed stilne af. Afmagten fordi du handler og håbløsheden, fordi du vil mærke de små skridt i den rigtige retning.

TÅLMODIGHED – MOD TIL AT TÅLE, er nøgleordet! Og væbner du dig med det og tager udgangspunkt i hvordan du har det nu og her, vil du kunne skabe store forandringer. Nyd de små skridt på vejen. Fremad er fremad uanset farten.

Man kan glæde sig med ”tilbagevirkende kraft”

Og så er det altafgørende, at du ikke sætter dit liv på stand-by og venter på bedring. Det er vigtigt at holde gang i aktiviteter og vedligeholde dine relationer til andre mennesker i det omfang du magter. Ikke som en flugt fra din tilstand, men med en omsorg for dig selv. Det er en øvelse at turde være med de tanker, følelser og fysiske symptomer der er og samtidig kunne gå ud i verden. Og det ER faktisk muligt at handle uden lyst og motivation. Hvor motiveret er vi lige når opvaskemaskinen skal tømmes eller tænderne skal børstes, men vi gør det alligevel.

Det samme gælder for de aktiviteter, som vi ved normalt ville nære os, men midt i krisen giver det måske ingen mening. Det meste føles meningsløst i en sådan situation, men det er vigtigt, at holde fast i livet, også selvom det lige nu ikke giver mening.

Når du kommer på den anden side af krisen, vil du kunne tænke tilbage på alle dine gode oplevelser og faktisk føle glæde ved dem med ”tilbagevirkende kraft”.

Dine symptomer kan du lære at mestre, ved at minimere den opmærksomhed du giver dem. Hvis du eksempelvis lader dine tanker være og vender dit fokus udad, vil de glide mere i baggrunden og blive mindre plagsomme. Efter nogen tid, hvor du praktiserer dette, vil dine uønskede tanker og de følelser de skaber, falde mere og mere til ro. Sindet er som et sår på armen. Jo mere du piller i det jo længere tid tager det om at hele. Hvis du lader det være heler det op af sig selv, mens du lever dit liv.

Vi er så vant til at tro, at vi skal håndtere/ bearbejde alle vores tanker og følelser for at få dem til at gå væk, men det kan i mange tilfælde have den modsatte virkning. I virkeligheden er det en dårlig vane at bruge meget af vores tid på tanker, da de ofte bare er ”gamle grammofonplader”, som gentager sig selv igen og igen med ting som hører fortiden eller fremtiden til. Vi kommer nemt til at tro på tankerne, men tanker er bare tanker.

Med enkle redskaber og strategier, kan du komme ud af fastlåstheden og bevæge dig i en positiv retning, mod mere balance, meningsfuldhed og glæde.